.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) của ông/bà như thế nào?
Hãy sử dụng công cụ đánh giá BPTNMT (CAT)

Bộ câu hỏi này sẽ giúp ông/bà và các nhân viên y tế đánh giá tác động của BPTNMT ảnh hưởng lên sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của ông/bà. Nhân viên y tế sẽ sử dụng những câu trả lời của ông/bà và kết quả đánh giá để giúp họ nâng cao hiệu quả điều trị BPTNMT của ông/bà và giúp ông/bà được lợi ích nhiều nhất từ việc điều trị.

Nếu ông/bà muốn trả lời bảng câu hỏi này trên giấy, vui lòng nhấp chuột vào đây và in ra để trả lời.
Nếu ông/bà muốn hoàn tất trực tuyến bảng câu hỏi này thì đối với mỗi câu hỏi sau đây vui lòng sử dụng chuột để đánh dấu (X) vào trong ô trống mô tả đúng nhất tình trạng hiện tại của ông/ bà.

Ví dụ:
Tôi rất hạnh phúc                 
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Tôi rất buồn
ĐIỂM       
print element
Tôi hoàn toàn không ho
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi ho thường xuyên
empty space
design element
print element
Tôi không có chút đàm (đờm) nào trong phổi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Trong phổi tôi có rất nhiều đàm (đờm)
empty space
design element
print element
Tôi không có cảm giác nặng ngực
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi có cảm giác rất nặng ngực
empty space
design element
print element
Tôi không bị khó thở khi lên dốc hoặc lên một tầng lầu (gác)
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi rất khó thở khi lên dốc hoặc lên một tầng lầu (gác)
empty space
design element
print element
Tôi không bị hạn chế trong các hoạt động ở nha
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi rất bị hạn chế trong các hoạt động ở nha
empty space
design element
print element
Tôi yên tâm ra khỏi nhà dù tôi có bệnh phổi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi không yên tâm chút nào khi ra khỏi nhà bởi vì tôi có bệnh phổi
empty space
design element
print element
Tôi ngủ ngon giấc
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi không ngủ ngon giấc vì có bệnh phổi
empty space
design element
print element
Tôi cảm thấy rất khỏe
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Cần chắc chắn rằng ông/bà in bảng câu hỏi trước khi đến khám bác sĩ

Last Updated: December 20, 2011

Bảng đánh giá BPTNMT và logo CAT là thương hiệu của tập đoàn GlaxoSmithKline
©2009 GlaxoSmithKline. Bản quyền được bảo vệ.