.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Hur upplever du din KOL? Utför KOL-testet (COPD Assessment Test, CAT)

Detta frågeformulär kommer att hjälpa dig och din vårdgivare att mäta den inverkan KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har på ditt välbefinnande och dagliga liv. Svaren o ch testresultatet kan användas av dig och din vårdgivare för att hjälpa dig förbättra vården av din KOL och f å bästa utbyte av behandlingen.

Placera ett (X) för varje fråga i rutan som bäst beskriver hur du för närvarande mår.
Välj endast ett svar för varje fråga.

Exempel:
Jag är mycket glad        
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Jag är mycket ledsen
POÄNG     
print element
Jag hostar aldrig
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag hostar ständigt
empty space
design element
print element
Jag har inte något slem i bröstet alls
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mitt bröst är helt fyllt med slem
empty space
design element
print element
Jag känner inte alls något tryck över bröstet
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag känner mycket tryck över bröstet
empty space
design element
print element
När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag inte andfådd
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag mycket andfådd
empty space
design element
print element
Jag är inte begränsad när det gäller att utföra några aktiviteter i hemmet
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag är mycket begränsad när det gäller att utföra aktiviteter i hemmet
empty space
design element
print element
Jag känner mig trygg att lämna mitt hem trots mitt lungtillstånd
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag känner mig inte alls trygg att lämna mitt hem på grund av mitt lungtillstånd
empty space
design element
print element
Jag sover bra
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag sover inte bra på grund av mitt lungtillstånd
empty space
design element
print element
Jag har massor av energi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag har inte någon energi alls
empty space
design element
print element

SE/CPD/0070/13, 201405

COPD Assessment Test and CAT logo is a trademark of the GlaxoSmithKlme group of companies.
©2009 GlaxoSmithKlme. All rights reserved.


Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten
på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00. Postadress: Biverkningsenheten,
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna