.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Hur upplever du din KOL? Utför KOL-testet (COPD Assessment Test, CAT)

Detta frågeformulär kommer att hjälpa dig och din vårdgivare att mäta den inverkan KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har på ditt välbefinnande och dagliga liv. Svaren och testresultatet kan användas av dig och din vårdgivare för att hjälpa dig förbättra vården av din KOL och få bästa utbyte av behandlingen.

Om ni vill fylla i frågeformuläret för hand på papper, klicka här och skriv sedan ut formuläret.
Om ni fyller i frågeformuläret på nätet, klicka med musen för att placera ett (X) för var fråga i rutan som bäst beskriver hur ni för närvarande mår.

Exempel:
Jag är mycket glad        
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Jag är mycket ledsen
POÄNG     
print element
Jag hostar aldrig
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag hostar ständigt
empty space
design element
print element
Jag har inte något slem i bröstet alls
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mitt bröst är helt fyllt med slem
empty space
design element
print element
Jag känner inte alls något tryck över bröstet
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag känner mycket tryck över bröstet
empty space
design element
print element
När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag inte andfådd
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag mycket andfådd
empty space
design element
print element
Jag är inte begränsad när det gäller att utföra några aktiviteter i hemmet
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag är mycket begränsad när det gäller att utföra aktiviteter i hemmet
empty space
design element
print element
Jag känner mig trygg att lämna mitt hem trots mitt lungtillstånd
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag känner mig inte alls trygg att lämna mitt hem på grund av mitt lungtillstånd
empty space
design element
print element
Jag sover bra
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag sover inte bra på grund av mitt lungtillstånd
empty space
design element
print element
Jag har massor av energi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jag har inte någon energi alls
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Se till att skriva ut ert CAT innan ni besöker er vårdgivare

Last Updated: February 26, 2012

COPD Assessment Test and CAT logo is a trade mark of the GlaxoSmithKline group of companies.
©2009 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.