European Union
Print this CATest page
Print this CATest page
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Ako by ste popísali vašu chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP)? Vyplňte test vyhodnotenia CHOCHP
(COPD Assessment TestTM) (CAT)

Tento dotazník pomôže vám a profesionálnemu zdravotníkovi posúdiť vplyv CHOCHP(chronická obštrukčná choroba pľúc) na vaše zdravie a každodenný život. Vaše odpovede a hodnotenie testu môžete vy a profesionálny zdravotník použiť na zlepšenie manažmentu choroby CHOCHP a získanie čo možno najväčšieho prínosu z liečby CHOCHP.

Ak chcete vyplniť tento dotazník rukou na papier, kliknite, prosím, sem a potom dotazník vyplňte.
Ak vyplňujete dotazník online, pre každú otázku uvedenú nižšie kliknite myšou, čím umiestnite značku (X) do políčka, ktoré vás momentálne najlepšie vystihuje.

Príklad:
Som veľmi šťastný/á
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Som veľmi smutný/á
VÝSLEDOK   
print element
Nikdy nekašlem
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Stále kašlem
empty space
design element
print element
V hrudníku nemám vôbec hlien
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
hlien Hrudník mám celkom plný hlienu
empty space
design element
print element
Vôbec nepociťujem tlak na hrudníku
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Pociťujem výrazný tlak na hrudníku
empty space
design element
print element
Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia nie som zadychčaný/á
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia som veľmi zadychčaný/á
empty space
design element
print element
Moja činnosť v domácnosti nie je vôbec obmedzená
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Moja činnosť v domácnosti je veľmi obmedzená
empty space
design element
print element
Aj napriek stavu pľúc s istotou vychádzam von z domova
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
V dôsledku stavu pľúc nemám vôbec istotu vyjsť z domova
empty space
design element
print element
Spím hlbokým spánkom
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nespím hlbokým spánkom v dôsledku stavu mojich pľúc
empty space
design element
print element
Mám veľa energie
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nemám vôbec žiadnu energiu
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Ubezpečte sa, či ste vytlačili svoje CAT pred návštevou odborníka na zdravotnú starostlivosť

Last Updated: December 20, 2011

COPD Assessment Test a logo CAT je ochranná známka skupiny spoločností GlaxoSmithKline.
©2009 skupina spoločností GlaxoSmithKline. Všetky práva vyhradené.