.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Како е Вашата болест (ХОББ- Хронична Опструктивна Белодробна Болест)? Пополнете го прашалникот за проценка на ХОББ (CAT)

Пополнувањето на овој прашалник ќе Ви помогне Вам и на Вашиот доктор најдобро да ја лекувате Вашата болест (ХОББ).

Доколку сакате да го пополните прашалникот рачно на хартија, Ве молиме кликнете тука и потоа отпечатете го прашалникот.
Ако го пополнувате прашалникот преку Интернет, за секое прашање подолу кликнете со глувчето за да означите (х) во квадратчето што моментално најдобро Ве опишува.

Пример:
Јас сум многу среќен/среќна     
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Јас сум многу тажен/тажна
ПОЕНИ     
print element
Никогаш не кашлам
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Цело време кашлам
empty space
design element
print element
Воопшто немам шлајм (секрет) во градите
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Градите ми се полни со шлајм (секрет)
empty space
design element
print element
Воопшто не чувствувам стегање (притискање) во градите
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Градите многу ме стeгаат (притискаат)
empty space
design element
print element
Кога одам по угорнина или кога искачувам еден ред скали, воопшто не се гушам
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Кога одам по угорнина или кога искачувам еден ред скали, многу се гушам
empty space
design element
print element
Болеста не ме ограничува во извршувањето на домашните активности
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Болеста многу ме ограни- чува во извршувањето на домашните активности
empty space
design element
print element
Се чувствувам сигурен/ сигурна кога излегувам од домот и покрај мојата белодробна болест
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Воопшто не се чувствувам сигурен/ сигурна да излезам од домот поради мојата белодробна болест
empty space
design element
print element
Мирно спијам
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Немирно спијам поради мојата белодробна болест
empty space
design element
print element
Имам многу енергија (сила) за работа и активности
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Воопшто немам енергија (сила) за работа и активности
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Пред да одите на контрола кај лицето кое професионално се грижи за Вашето здравје, погрижете се да го отпечатите Вашиот тест за проценка на ХОББ (англ.CAT)

Last Updated: June 8, 2013

Тестот за проценка на ХОББ и логото на CAT се заштитени трговски марки на групацијата на компании на GlaxoSmithKline
©2009 GlaxoSmithKline. Компанијата ги задржува сите права.