European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

وضعیت COPD (بیماری انسدادی مزمن ریه) شما چگونه است؟ آزمون سنجش بیماری COPD (CAT) را انجام دهید

این پرسشنامه به شما و پزشک معالجتان کمک خواهد کرد تا تأثیر بیماریCOPD بر زندگی روزانه و سلامتتان را ارزیابی نمایید. پاسخ های شما و نمره آزمون به شما و پزشکتان کمک می کند تا کنترل و درمان بیماری خود را ارتقاء دهید و بهترین نتیجه حاصله از درمان را بدست آورید.

اگر مایل به تکمیل این پرسشنامه بصورت دستی روی کاغذ هستید، لطفا جهت چاپ پرسشنامه در این محل کلیک نمایید‫.
(X) برای هر یک از سؤال های زیر٬ یک علامت
را در دایره ای بگذارید که به بهترین نحو ممکن وضعیت بیماری شما را در حال حاضر توصیف می کند. اطمینان حاصل کنید که برای هر سؤال فقط یک پاسخ را انتخاب نمایید.

مثال:
           خيلی خوشحالم
mark 5mark 4mark 3mark 2mark 1mark 0
خیلی غمگینم
امتياز
print element
تمام مدت سرفه می کنم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
هرگز سرفه نمی کنم
empty space
design element
print element
سینه ام کاملاً پر از خلط است
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
اصلاً خلط سینه ندارم
empty space
design element
print element
احساس سنگینی قفسه سینه خیلی شدید دارم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
اصلاً احساس سنگینی قفسه سینه ندارم
empty space
design element
print element
هنگام بالا رفتن از تپه یا راه پله، به شدت نفس نفس می زنم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
هنگام بالا رفتن از تپه یا راه پله٬ نفس نفس نمی زنم
empty space
design element
print element
در انجام فعاليت ها و امور منزل، محدوديت زيادی دارم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
در انجام فعاليت ها و امور منزل، هيچ گونه محدوديتی ندارم
empty space
design element
print element
به علت وضعيت ريوی خود، به هيچ عنوان هنگام خروج از منزل خيالم راحت نيست
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
عليرغم وضعيت ريوی خود، با خيال راحت منزل را ترک می کنم
empty space
design element
print element
به علت وضعيت ريوی خود، خوب نمی خوابم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
خواب خوبی دارم
empty space
design element
print element
اصلاً انرژی ندارم
mark 5 mark 4 mark 3 mark 2 mark 1 mark 0
انرژی زيادی دارم
empty space
design element
print element
جهت تعیین نمره نهایی خود در این محل کلیک نمایید
Print your CATest

قبل از مراجعه به پزشک خود٬ از چاپ کردن
اطمینان حاصل نمایید CAT

Last Updated: July 12, 2012

نشان تجاری گروه شرکت های «گلاکسو اسمیت کلاین» است. COPD Assessment Test & CAT logo
©2009 GlaxoSmithKline group of companies.
کليه حقوق محفوظ است.