.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Какво е състоянието на Вашата ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)? Направете теста за оценка на ХОББ
(COPD Assessment Test, CAT)

Този въпросник ще помогне на Вас и Вашия здравен специалист да измерите влиянието, което ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) оказва върху Вашето здраве и ежедневиe. Вашите отговори и точките от теста могат да се използват от Вас и Вашия здравен специалист да помогнат за подобряване контрола върху Вашата ХОББ и получаване на най-голяма полза от лечението.

Ако желаете да попълните въпросника на хартиен носител, моля кликнете тук и след това разпечатайте въпросника.
Ако попълните въпросника онлайн, за всеки от въпросите кликнете с мишката, за да поставите знак (Х) кутийката, която най-добре описва състоянието Ви в момента.

Пример:
Много съм щастлив(а)    
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Много съм тъжен(на)
БРОЙ ТОЧКИ
print element
Никога не кашлям
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Кашлям непрекъснато
empty space
design element
print element
Изобщо нямам храчки в гърдите си
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Целите ми гърди са пълни с храчки
empty space
design element
print element
Изобщо не чувствам стягане в гърдите
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Чувствам голямо стягане в гърдите
empty space
design element
print element
Когато вървя по нанагорнище или изкачвам един етаж стълби, не се задъхвам
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Когато вървя по нанагорнище или изкачвам един етаж стълби, се задъхвам много
empty space
design element
print element
Не съм ограничен(а) в извършването на каквито и да било дейности у дома
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Много съм ограничен(а) в извършването на дейности у дома
empty space
design element
print element
Уверен(а) съм, когато излизам от дома си, въпреки състоянието на белите ми дробове
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Никак не съм уверен(а), когато излизам от дома си, поради състоянието на белите ми дробове
empty space
design element
print element
Спя спокойно
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Не спя спокойно поради състоянието на белите ми дробове
empty space
design element
print element
Имам много енергия
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Изобщо нямам енергия
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Уверете се, че сте принтирали вашия Тест за оценка на ХОББ (САТ) преди да посетите Вашия лекар

Last Updated: February 16, 2012

Тестът за оценка на ХОББ (САТ) и логото CAT са запазена марка на групата компании ГлаксоСмитКлайн.
©2009 ГлаксоСмитКлайн група компании. Всички права запазени.