.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Në ç'gjendje është SPOK-u juaj? Bëni Testin për Vlerësimin e SPOK-ut*

*ang. COPD Assessment TestTM ose shkurt CAT
Ky pyetësor do t'ju ndihmojë ju dhe mjekun tuaj të matni ndikimin që ka SPOK-u (sëmundja pulmonare obstruktive kronike) në mirëqenien dhe në jetën tuaj të përditshme. Përgjigjet tuaja dhe rezultati i testit mund të përdoren nga ju dhe nga mjeku juaj, për të përmirësuar menaxhimin e SPOK-ut tuaj dhe për të pasur përfitimin më të madh nga mjekimi.

Nëse dëshironi të plotësoni pyetësorin me dorë në letër, ju lutemi klikoni këtu dhe pastaj printoni pyetësorin.
Nëse ju plotësoni pyetësorin on-line, për çdo pyetje më poshtë, klikoni "mouse-in" për të vendosur një shenjë (X) në kutinë që ju përshkruan më mirë aktualisht.

Shembull:
Jam shumë i lumtur        
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Jam shumë i mërzitur
REZULTATI  
print element
Nuk kollitem asnjëhere
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Kollitem gjatë gjithë kohës
empty space
design element
print element
Nuk kam aspak këlbazë në kraharor
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Kam shumë këlbazë ne kraharor
empty space
design element
print element
Nuk ndjej aspak shtrëngim në kraharor
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Ndjej shumë shtrëngim në kraharor
empty space
design element
print element
Nuk mbetem pa frymë kur ngjitem në një kodër ose në një palë shkalle
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mbetem pa frymë kur ngjitem në një kodër ose në një palë shkalle
empty space
design element
print element
Nuk jam i kufizuar në kryerjen e aktiviteteve në shtëpi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Jam shumë i kufizuar në kryerjen e aktiviteteve në shtëpi
empty space
design element
print element
Ndjehem i sigurt që të largohem nga shtëpia, pavarësisht nga sëmundja ime e mushkërive
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nuk ndjehem aspak i sigurt që të largohem nga shtëpia, për shkak të sëmundjes sime të mushkërive
empty space
design element
print element
Bëj gjumë të mire
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nuk bëj gjumë të mirë për shkak të sëmundjes sime të mushkërive
empty space
design element
print element
Kam shumë fuqi
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nuk kam aspak fuqi
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Sigurohuni që të printoni pyetësorin tuaj CAT para se të shkoni
tek mjeku juaj

Last Updated: February 16, 2012

Test i vlerësimit të COPD dhe logo e CAT është një markë e regjistruar e grupit të kompanive GlaxoSmithKline.
©Grup i kompanive GlaxoSmithKline 2009. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.